Sobota, 18 września 2021

Choroby osłabiające erekcję

24 października 2019

Choroby osłabiające erekcję i problemy z tym związane to coraz powszechniejszy problem, który dotyka większej grupy mężczyzn, także tych w młodym wieku. I choć ponad co drugi przypadek dotyczy osób po 60. roku życia, niestety dotyczy też coraz młodszych osób (co dwudziesty chłopak do 25 roku życia - co jest sporym odsetkiem). Wydaje się, że z różnych powodów zaburzenia w późniejszym wieku są całkiem zasadne - przez choroby i zmiany w organizmie, młodzi ludzie cierpią na dysfunkcje pobudzenia seksualnego z powodu konkretnych chorób, przypadłości cywilizacyjnych i innych elementów, które byłyby łatwe do uniknięcia. Wystarczy zdrowy tryb życia i pewna świadomość.

Zdrowotne przyczyny zaburzeń erekcji

Choroby osłabiające erekcję  to całkiem pokaźny pakiet. Wzwód i potencja to zjawisko wymagające współdziałania kilku układów i odpowiednich okoliczności. Nic więc dziwnego, że sporo elementów może również odpowiadać za dysfunkcje. Ich pochodzenie może być zdrowotne, psychologiczne lub mieć mieszane źródło. Zaburzenia zdrowotne (często nazywane somatycznymi) pojawiają się zazwyczaj wraz z wiekiem. To głównie efekt chorób i przyjmowanych środków na ich przeciwdziałanie. Do najczęstszych problemów tego typu możemy zaliczyć:

  • schorzenia układu krwionośnego, 

  • Typ 1 i 2 cukrzycy,

  • problemy neurologiczne,

  • zmiany hormonalne,

  • problemy urologiczne,

  • powikłania pourazowe.

Szczególnie należałoby zwrócić uwagę tutaj na problemy kardiologiczne i naczyniowe (często pod postacią miażdżycy, nadciśnienia), przez które do członka nie dopływa odpowiednia ilość krwi w czasie pobudzenia seksualnego. Drugi bardzo istotny element to cukier, który nieregulowany uszkadza naczynia i zwęża ich światło. Dodatkowy problem stanowią wahania hormonalne, występujące przy problemach z tarczycą, chorobami nerek, z wiekiem lub podczas nieodpowiedniej diety i suplementacji na siłowni. Ostatnie popularne zaburzenia mają źródło neurologiczne - zaczynając od urazów kręgosłupa, a na udarze i stwardnieniu rozsianym kończąc. 

Choroby osłabiające erekcję - elementy psychologiczne

Choroby osłabiające erekcję to także problemy natury psychologicznej, które stanowią nawet co piątą przyczynę problemów z aktywnością seksualną. Główną grupą ryzyka są osoby w wieku średnim (od 40. roku życia), ale także mężczyźni wystawieni na silny i przewlekły stres, z podatnością na depresję oraz nie radzący sobie ze współczesnym trybem życia i jego wymaganiami. Do najpoważniejszych problemów od strony psychologicznej można zaliczyć m.in. depresję, zaburzenia lękowe, trudne i niespodziewane sytuacje oraz podając stereotypowo - męski charakter. Osobowość ma tu ważne znaczenie (nadmierna kontrola, nieśmiałość, małe poczucie własnej wartości) i może znacząco przyczynić się do objawów zaburzeń. Problemy w takim przypadku z potencją i erekcję, mogą wystąpić nawet przy mocnym podnieceniu seksualnym i chęci dokonania realizacji. Przy występowaniu wymienionych zaburzeń, chorób lub problemów z erekcją, warto zgłosić się do specjalisty, który określi źródło problemu i wskaże odpowiedni kierunek działania.