Sobota, 18 września 2021

Dlaczego seks jest ważny?

Seks

Dlaczego seks jest ważny? Aktywność seksualna to integralna część bycia człowiekiem. Myślimy o tym i szukamy spełnienia. Prokreacja jest kluczem do przedłużenia gatunku, dlatego nic...

24 października 2019